Αρχική

NON-STOP LOCKSMITH

♦ Emergency Locksmith – 24/7 Emergency Service In Sarasota County. We Offer Locksmith Services For Your Home, Auto Or Business.

♦ Commercial Locksmith – Exit devices, Electric Locks, Lock Installation, Κλείδωμα Επισκευή, Master Key System, Αλλαγή του κλειδώματος, Κλειδαριές υψηλής ασφαλείας.

♦ Residential Locksmith – Lock Installation, Αλλαγή του κλειδώματος, Lock Re Key, Κλείδωμα Επισκευή, Sliding Door Locks.

♦ ​Auto Locksmith – Car Lockout, Βασικά Αντικατάσταση αυτοκινήτου, Ignition Change Services, Car Key Cutting, Key Programming.

Coverage area

Request a locksmith

Jamie McElfresh

"I myself am a professional business owner in Sarasota and surrounding areas and this gentleman with Non stop Locksmith is a very caring and honest guy and he helped me with a very hard to make chip key on the spot and was there within the hour! I called EVERY listing in the book for quotes and this gentleman at Non stop Locksmith was the cheapest and kindest by far!! Fully professional and I totally recommend him to anybody anytime. #THANK YOU NON STOP LOCKSMITH!!#"
5.0
2018-02-16T18:51:57+00:00
"I myself am a professional business owner in Sarasota and surrounding areas and this gentleman with Non stop Locksmith is a very caring and honest guy and he helped me with a very hard to make chip key on the spot and was there within the hour! I called EVERY listing in the book for quotes and this gentleman at Non stop Locksmith was the cheapest and kindest by far!! Fully professional and I totally recommend him to anybody anytime. #THANK YOU NON STOP LOCKSMITH!!#"

Dawn Henson

"Needed locks rekeyed & they were there within an hour & very reasonably priced!"
5.0
2018-02-16T18:52:25+00:00
"Needed locks rekeyed & they were there within an hour & very reasonably priced!"

Thomas Rigdon

"We locked our keys in car when taking pur gramdson to school. Called NonStop. He was here in less than 5 minutes. Very nice and helpful. I highly recommend NonStop. I give them a five star Thank you"
5.0
2018-02-16T18:53:11+00:00
"We locked our keys in car when taking pur gramdson to school. Called NonStop. He was here in less than 5 minutes. Very nice and helpful. I highly recommend NonStop. I give them a five star Thank you"
5.0
3